1.ดาวน์โหลดโปรแกรม Real Player 11 Gold ได้ที่นี่
2.แตกไฟล์ออกแล้วทำการติดตั้ง Real Player 11 Gold
3.เปิด Internet Explorer เข้าไปหนังแต่ละเรื่อง แต่ละตอน แล้วคลิกขวาที่พื้นที่แสดงหนัง แล้วเลือกเมนู Download This Video To Real Player จากนั้นจะมีรายการดาวน์โหลดปรากฎขึ้น รอจนดาวน์โหลดเสร็จไฟล์จะถูกเก็บไว้ที่ My Document\My Videos\RealPlayer Downloads

เขียนโดย ณัฐกานต์
Visit the Site